Naučná stezka SWAMP

Mácháč, to není jenom koupání, ale také poznávání! Naučná stezka SWAMP je pojmenována podle Národní přírodní památky SWAMP ležící při březích Máchova jezera. Naučná stezka seznamuje s chráněnými a kriticky ohroženými živočichy, rostlinami a rybníkářstvím Máchova jezera.

Pro návštěvníky je v terénu připraveno šest naučných panelů s tématikou ochrany životního prostředí u Máchova jezera. Celková délka trasy z Doks přes Břehyň zpět do Doks činí 15 km a je vhodná jak pro pěší, tak cyklisty. Témata informačních tabulí jsou: botanika, zoologie bezobratlých, zoologie obratlovců, rybníkářství, obecné informace, Swamp.

Naučná stezka není v terénu označena, vede však po značených turistických cestách (převážně žlutá turistická trasa). Mapku s popisem trasy a dalších inforacích o naučné stezce obdržíte v informačním centru v Doksech a dalších infocentrech Máchova kraje.